Telefon+48 42 6306070
tel/fax +48 42 6306800
tel. kom. +48 577 059 933
Szanowni klienci, biuro jest już czynne! Zapraszamy pon-pt: 10:00-16:00
wycieczki do Wiednia

AGENCJA TURYSTYCZNA

wczasy w Czarnogórze

WCZASY

WYCIECZKI

KONFERENCJE, INCENTIVE

WILEJKA - informacje
Ogólne warunki uczestnictwaUmowa zgłoszenieTU JESTEŚMYOpinie o biurzeCertyfikatyKalendariumO przetwarzaniu danych RODO

Szanowni Państwo,
spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich to się odbywa z dniem 25 maja 2018 roku.

1. Informacja o administratorze danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Turystyczna „Wilejka” Wojciech M. Leszek z siedzibą w Łodzi(90-269 Łódź, ul. Piotrkowska 20) (w dalszym tekście AT Wilejka)

2. Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: wilejka@wilejka.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:

Inspektor Ochrony Danych Agencja Turystyczna „Wilejka” Wojciech M. Leszek 90-269 Łódź, ul. Piotrkowska 20


3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, złożeniem wniosku, wypełnionym formularzem, w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies, jak i w trakcie wykonywania umowy, rozpatrzeniem wniosku, są zbierane będą przetwarzane w następujących celach:
1. sprzedaży produktów o usług,
2. prowadzenia działań marketingowych,
3. rozpatrywanie wniosków.

4. Podstaw prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
4. udzielona zgoda.

5. Kategorie pozyskanych danych osobowych
Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
1. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, adresy email, telefony
2. historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki),

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. procesorom w związku ze zleconymi przez AT „Wilejka” Wojciech M. Leszek działaniami realizowanymi w imieniu AT „Wilejka” Wojciech M. Leszek ,
2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom,
3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,
4. kancelariom prawnym, którym  AT „Wilejka” Wojciech M. Leszek zleciły np. prowadzenie postępowania
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
Państwa dane będą przekazane do państw trzecich wyłącznie w związku z koniecznością realizacji usług (np. Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Mołdawia, Gruzja, Armenia ...).

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować  AT „Wilejka” Wojciech M. Leszek  do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości),
2. okres przez jaki są świadczone usługi,
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
4. okres na jaki została udzielona zgoda.

9. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
2. sprostowania danych,
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
6. przeniesienia Państwa danych osobowych
7. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.

10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez AT „Wilejka” Wojciech M. Leszek , mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Informacje czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

13. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
AT „Wilejka” Wojciech M. Leszek korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Uwagi!
Niniejszym informujemy, iż przygotowanie oraz wysłanie dokumentu zawierającego informację o Państwa danych osobowych oraz sposobie ich przetwarzania może wiązać sie z opłatą (np. przygotowaniem wydruku, koszt przesyłki itp.).
Zapisz się do newslettera

 
Zapisz Wypisz